Algemene Voorwaarden

 

WAT BEN JE MOOI

Cursussen Babymassage & Spel en Beweging

 

Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze overeenkomst wordt aangedaan voor de duur van de cursus. De inschrijving voor deelname aan een cursus (individueel of groepscursus), komt tot stand door het aanmelden via het inschrijfformulier, via email of telefonisch. De aanmelding is na bevestiging via de mail definitief.

2. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient het cursusbedrag binnen het gestelde betalingstermijn te worden overgemaakt of contant betaald te zijn. Wanneer het cursusgeld niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, wordt er een 1e herinnering gestuurd. De cursist heeft hierna nog 7 dagen de tijd om het bedrag te betalen. Mits nog niet is betaald, zal er een 2e en tevens laatste herinnering worden gestuurd. Mocht de betaling dan nog niet rond zijn, worden de gegevens van de cursist overgedragen aan ons incassobureau.

3. Annuleren

Cursussen kunnen vier weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Na vier weken voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerekend. Stopt de cursist tussentijds met een cursus wordt er, tenzij er een schriftelijke medische verklaring kan worden overlegd, geen cursusgeld terugbetaald.

4. Groepscursus

Wanneer er niet genoeg deelnemers zijn voor een groepscursus, heeft WAT BEN JE MOOI het recht om de cursus te annuleren. De cursist wordt hier tenminste 1 week voor aanvangsdatum van op de hoogte gesteld. In overleg kunnen deelnemers worden ingeschreven voor een groepscursus op een ander tijdstip en/of datum.

5. Privacy

De registratie van persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die aan WAT BEN JE MOOI worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor WAT BEN JE MOOI en zullen niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.

6 Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursussen is voor eigen risico. WAT BEN JE MOOI ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiele en immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel. WAT BEN JE MOOI is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname mogelijk is en/of medisch advies in te winnen bij een behandelend arts/therapeut.

7. Eigendom intellectuele materialen

Alle verstrekte informatie en documentatie is eigendom van WAT BEN JE MOOI en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en /of aan derden gegeven.

8.Vergoeding

Cursisten Babymassage kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar, teneinde een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf bij hun zorgverzekeraar na te gaan of een vergoeding van toepassing is. WAT BEN JE MOOI heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) het cursusgeld vergoed wordt.